Formularz zgłoszenia pełnych artykułów

 
Ten formulatrz jest przeznaczony tylko dla autorów, ktorych pełne artykuły zostały przyjęte do publikacji w wydawnictwie: IOP, Acta lub Conference Proceedings. Poprawinoe pełne artykuły mogą zgłosić tylko zarejestrowani uczestnicy i posiadający numer RegID. Numer ten można odszukać w potwierdzeniu rejestracji.