Formularz zgłoszenia pelnych artykułów

 
Ten formulatrz jest przeznaczony tylko dla autorów, ktorzych skrócone artykuły zostały przyjęte. Pracę mogą zgłosić tylko zarejestrowani uczestnicy posiadający numer RegID.

Wszystkie zaakceptowane zgłoszenia (pełne artykuły) będą ocenione przez co najmniej dwóch recenzentów. Komitet Programowy zdecyduje czy artykuł będzie predstawiony jako prezentacja ustna lub w formie płakatu. Oba rodzaje prezentacji są równoważne. Prezentacje na EuroGeo7 będą w języku angielskim, a na GeoRoad20 w języku polskim.

Temat

EuroGeo7 Pełny Artykuł (Prosimy kliknąć tutaj, aby zobaczyć listę tematów)
GeoRoad20 Pełny Artykuł (Prosimy kliknąć tutaj, aby zobaczyć listę tematów)
Tematy nieprzyporządkowane do żadnej ścieżki

Tytuł pracy *

*

Autor / Autorzy

  • Autor 1

    usuń

Autor prezentujący

Treść

Załącz swój pełny artykuł (Microsoft Word) *

Wczytaj
Wymagany format załącznika: Microsoft Word (doc, docx)
Maksymalna wielkość pliku: 10 MB

Załącz swój pełny artykuł (PDF) *

Wczytaj
Wymagany format załącznika: pdf
Maksymalna wielkość pliku: 10 MB

Komentarz / uwagi